Om Oss

09.12.2018

Kontakt innformasjon

E Mail: skedsmo@skytterlag.no
Stevne telefon
4629 2010
Leder skytterlaget:
Tore Martinussen
leder@skytterlag.org
Leder Ungdomsutvalget
Ole Kristian Finnbråten
skedsmo@skytterlag.no
Skytterlagets post adresse:
Skedsmo Skytterlag
postboks 93
2011 Strømmen
Bankkonto (Premie)
7877 06 50975
Bankkonto (Drift)
7101 65 63549
Skytebanedata:
adr.: Hellaveien 40, Skjetten
GPS: N 59.95787 E 10.98728
Klikke her for kart

Organisasjons Nr 3343560115
Stevnetelefon:
 

Skedsmo Skytterlag

   

 

Medlemmer i Skedsmo Skytterlag i 1925

 

Skytterstevnet på Strømmen
8. september 1861

 
 
Skedsmo Skytterlag ble stiftet så tidlig som 12 mai 1861 og het da Skedsmo forenede Skydeforeninger. Grunnleggerne var fogd Johannes Ditlef Fürst og kaptein Peter Johan Brandt Sissener (1822-1885). Lagets første formann var Fürst, og deretter fulgte Johan Ludvig Schiørn, H. Wettre, Trond Ryen og Munthe.
Det første året hadde laget 150 medlemmer, men medlemstallet gikk ned og aktiviteten varierte fram til 1890-åra. I 1877-79 var tallet på medlemmer 22. Det forekom også at det ikke ble skrevet årsmeldinger. Foreningen omfattet 7 roder, og disse var: Bergers Rode, Asaks Rode, Skedsmo Rode (Kjeller), Kjus Rode, Strømmens Rode, Gjelleraas Rode og Lørenskovens Rode.
Kilde Lokalhistoriewiki